Náš tým

 
Martin Ander, předseda Pedagog, konzultant komunálních projektů v oblasti moderní energetiky, odpadového hospodářství a zelené infrastruktury měst. V letech 2006-2018 působil jako zastupitel města Brna, z toho 8 let v pozici náměstka primátora města Brna pro životní prostředí a rozvoj města. Dříve pracoval čtyři roky v pozici ředitele Hnutí DUHA - Přátelé Země Česká republika. Je absolventem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V Institutu aktivního občanství se věnuje především strategickému rozvoji organizace a projektům v oblasti smart cities a aktivního občanství.

Martin Ander, předseda

Pedagog, konzultant komunálních projektů v oblasti moderní energetiky, odpadového hospodářství a zelené infrastruktury měst. V letech 2006-2018 působil jako zastupitel města Brna, z toho 8 let v pozici náměstka primátora města Brna pro životní prostředí a rozvoj města. Dříve pracoval čtyři roky v pozici ředitele Hnutí DUHA - Přátelé Země Česká republika. Je absolventem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V Institutu aktivního občanství se věnuje především strategickému rozvoji organizace a projektům v oblasti smart cities a aktivního občanství.

Klára Laurenčíková, místopředsedkyně Předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor speciální pedagogika­etopedie. Absolvovala studium zaměřené na lidská práva, genderová studia a speciální pedagogiku v Nizozemsku. V minulosti pracovala jako dobrovolnice pro Poradnu pro uprchlíky a pro organizaci Člověk v tísni. Mezi roky 1998 –2002 pracovala v Jedličkově ústavu, v letech 2005–2007 působila v organizaci Charita. Od září 2007 působila na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Od roku 2009 působila také jako náměstkyně ministra školství. Působila také v pozici předsedkyně Vládního výboru pro práva dítěte či jako poradkyně ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva školství. Aktuálně pracuje na Ministerstvu zdravotnictví na probíhající reformě systému péče o duševní zdraví. Aktivně se zajímá o agendu spravedlivého vzdělávání a výchovy k aktivnímu občanství.

Klára Laurenčíková, místopředsedkyně

Předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor speciální pedagogika­etopedie. Absolvovala studium zaměřené na lidská práva, genderová studia a speciální pedagogiku v Nizozemsku. V minulosti pracovala jako dobrovolnice pro Poradnu pro uprchlíky a pro organizaci Člověk v tísni. Mezi roky 1998 –2002 pracovala v Jedličkově ústavu, v letech 2005–2007 působila v organizaci Charita. Od září 2007 působila na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Od roku 2009 působila také jako náměstkyně ministra školství. Působila také v pozici předsedkyně Vládního výboru pro práva dítěte či jako poradkyně ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva školství. Aktuálně pracuje na Ministerstvu zdravotnictví na probíhající reformě systému péče o duševní zdraví. Aktivně se zajímá o agendu spravedlivého vzdělávání a výchovy k aktivnímu občanství.

Barbora Komberec Novosadová  Manažerka Dobrovolník.cz, portálu, který zapaluje pro dobrovolnictví a je místem setkání lidí, kteří realizují projekty s pozitivním společenským dopadem. Ve vedení Dobrovolník.cz má možnost propojovat jak jednotlivce a organizace občanského sektoru, tak i firmy, pro které je dobrovolnictví přirozenou součástí jejich kultury. Od roku 2014 do 2016 vedla programy firemního dobrovolnictví v HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, provázela firmy v začátcích i během rozvoje dobrovolnických programů a facilitovala aktivity expertního dobrovolnictví. Do občanského sektoru přišla z oblasti marketingové komunikace a public relations. Sama je dobrovolnicí od svých 15 let a věří, že dobrovolnictví dokáže zásadně proměnit člověka a jeho vztah k druhým. Po zkušenosti v britské organizaci Volunteering Matters se s nadšením zabývá tématem sledování dopadu aktivit organizací občanského sektoru, ve spolupráci s Ashoka ČR.

Barbora Komberec Novosadová

Manažerka Dobrovolník.cz, portálu, který zapaluje pro dobrovolnictví a je místem setkání lidí, kteří realizují projekty s pozitivním společenským dopadem. Ve vedení Dobrovolník.cz má možnost propojovat jak jednotlivce a organizace občanského sektoru, tak i firmy, pro které je dobrovolnictví přirozenou součástí jejich kultury.
Od roku 2014 do 2016 vedla programy firemního dobrovolnictví v HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, provázela firmy v začátcích i během rozvoje dobrovolnických programů a facilitovala aktivity expertního dobrovolnictví. Do občanského sektoru přišla z oblasti marketingové komunikace a public relations. Sama je dobrovolnicí od svých 15 let a věří, že dobrovolnictví dokáže zásadně proměnit člověka a jeho vztah k druhým. Po zkušenosti v britské organizaci Volunteering Matters se s nadšením zabývá tématem sledování dopadu aktivit organizací občanského sektoru, ve spolupráci s Ashoka ČR.

 
Klára Berg , koordinátorka projektu Akumulátor Klára je koordinátorkou a školitelkou Akumulátoru, evropských baterek pro mladí akční lidi . Jako školitelka neformálního vzdělávání dlouhodobě rozvíjí témata aktivního občanství a spolupracuje s Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy v ČR Dům zahraniční spolupráce ( naerasmusplus.cz ). Založila vzdělávací organizaci pro mladé lídry a pracovníky s mládeží Be International, kterou podporuje strategickým řízením a koordinací Evropské dobrovolné služby. Je Akumulátorkou, který přišla s nápadem vzdělávacího modulu krajských Akumulátorů, které pro krajské organizace Strany zelených od února 2014 realizuje, aktivistkou na volné noze ( vsetinskeforum.cz , syreczech.cz , projektovatastavet.cz ) a cestovatelkou za oponu společností ( zaoponu.cz ).

Klára Berg, koordinátorka projektu Akumulátor

Klára je koordinátorkou a školitelkou Akumulátoru, evropských baterek pro mladí akční lidi. Jako školitelka neformálního vzdělávání dlouhodobě rozvíjí témata aktivního občanství a spolupracuje s Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy v ČR Dům zahraniční spolupráce (naerasmusplus.cz). Založila vzdělávací organizaci pro mladé lídry a pracovníky s mládeží Be International, kterou podporuje strategickým řízením a koordinací Evropské dobrovolné služby. Je Akumulátorkou, který přišla s nápadem vzdělávacího modulu krajských Akumulátorů, které pro krajské organizace Strany zelených od února 2014 realizuje, aktivistkou na volné noze (vsetinskeforum.cz, syreczech.cz, projektovatastavet.cz) a cestovatelkou za oponu společností (zaoponu.cz).

Jakub Mácha, koordinátor projektu Akumulátor Koordinuje a školí Akumulátor. Neformálnímu vzdělávání se nevěnuje jen prakticky jako školitel, ale také teoreticky při studiu sociologie na FSS MU. Podílel a podílí se na množství politicko-aktivistických a environmentálních aktivit skrze hnutí Limity jsme my .

Jakub Mácha, koordinátor projektu Akumulátor

Koordinuje a školí Akumulátor. Neformálnímu vzdělávání se nevěnuje jen prakticky jako školitel, ale také teoreticky při studiu sociologie na FSS MU. Podílel a podílí se na množství politicko-aktivistických a environmentálních aktivit skrze hnutí Limity jsme my.

Barbora Adamková  Spolupracuje na školení Akumulátor, plánuje, vybavuje praktické záležitosti a facilituje. Neformálnemu vzdelávaniu sa venuje pod hlavičkou neziskovej organizácie Be International, kde sa stará aj o komunikáciu a propagáciu. Študuje environmentálne štúdiá a genderové štúdiá, takže veľa času trávi na vlakovej linke Brno-Praha.

Barbora Adamková

Spolupracuje na školení Akumulátor, plánuje, vybavuje praktické záležitosti a facilituje. Neformálnemu vzdelávaniu sa venuje pod hlavičkou neziskovej organizácie Be International, kde sa stará aj o komunikáciu a propagáciu. Študuje environmentálne štúdiá a genderové štúdiá, takže veľa času trávi na vlakovej linke Brno-Praha.

 
Pavlína Hořejšová  Členka Institutu aktivního občanství, spoluautorka iniciativy Neziskovky a byznys na jedné lodi, konzultantka a lektorka a spolumajitelka společensky prospěšného bikesharingu Rekola. Pavlína má za sebou zkušenosti z práce v neziskovém sektoru, budování byznysu i z několika politických kampaní. Věří, že účinné společenské změny můžeme dosáhnout jedině tehdy, pokud se do ní zapojí lidé napříč politikou, byznysem i občanským sektorem, a IAO by měl být platformou, která jim tuto spolupráci umožní.

Pavlína Hořejšová

Členka Institutu aktivního občanství, spoluautorka iniciativy Neziskovky a byznys na jedné lodi, konzultantka a lektorka a spolumajitelka společensky prospěšného bikesharingu Rekola. Pavlína má za sebou zkušenosti z práce v neziskovém sektoru, budování byznysu i z několika politických kampaní. Věří, že účinné společenské změny můžeme dosáhnout jedině tehdy, pokud se do ní zapojí lidé napříč politikou, byznysem i občanským sektorem, a IAO by měl být platformou, která jim tuto spolupráci umožní.

Honza Sládek  Projektový manažer a web designér v manGoweb.cz, konzultant webů, poradce v Junior Internetu a zastupitel městské části Praha 9 za Stranu zelených.

Honza Sládek

Projektový manažer a web designér v manGoweb.cz, konzultant webů, poradce v Junior Internetu a zastupitel městské části Praha 9 za Stranu zelených.