Náš tým

 
Pavlína Hořejšová, předsedkyně Předsedkyně Institutu aktivního občanství, spoluautorka iniciativy Neziskovky a byznys na jedné lodi, konzultantka a lektorka a spolumajitelka společensky prospěšného bikesharingu Rekola. Pavlína má za sebou zkušenosti z práce v neziskovém sektoru, budování byznysu i z několika politických kampaní. Věří, že účinné společenské změny můžeme dosáhnout jedině tehdy, pokud se do ní zapojí lidé napříč politikou, byznysem i občanským sektorem, a IAO by měl být platformou, která jim tuto spolupráci umožní.

Pavlína Hořejšová, předsedkyně

Předsedkyně Institutu aktivního občanství, spoluautorka iniciativy Neziskovky a byznys na jedné lodi, konzultantka a lektorka a spolumajitelka společensky prospěšného bikesharingu Rekola. Pavlína má za sebou zkušenosti z práce v neziskovém sektoru, budování byznysu i z několika politických kampaní. Věří, že účinné společenské změny můžeme dosáhnout jedině tehdy, pokud se do ní zapojí lidé napříč politikou, byznysem i občanským sektorem, a IAO by měl být platformou, která jim tuto spolupráci umožní.

Ondřej Liška, místopředseda Ondřej má za sebou téměř dvě desítky let odborné praxe v různých rolích, ale vždy se stejným cílem: Ať už byl členem vlády, poradcem nevládního sektoru nebo politickým analytikem, vždy usiloval o podporu otevřeného státu, inkluze a udržitelného přístupu k naší planetě. Na tomto cíli pracuje s nevládními organizacemi, think-tanky, veřejnými institucemi, podniky a investory. Momentálně působí jako ředitel mezinárodní organizace ASHOKA v ČR.

Ondřej Liška, místopředseda

Ondřej má za sebou téměř dvě desítky let odborné praxe v různých rolích, ale vždy se stejným cílem: Ať už byl členem vlády, poradcem nevládního sektoru nebo politickým analytikem, vždy usiloval o podporu otevřeného státu, inkluze a udržitelného přístupu k naší planetě. Na tomto cíli pracuje s nevládními organizacemi, think-tanky, veřejnými institucemi, podniky a investory. Momentálně působí jako ředitel mezinárodní organizace ASHOKA v ČR.

Barbora Komberec Novosadová Manažerka Dobrovolník.cz, portálu, který zapaluje pro dobrovolnictví a je místem setkání lidí, kteří  realizují projekty s pozitivním společenským dopadem. Ve vedení Dobrovolník.cz má možnost propojovat jak jednotlivce a organizace občanského sektoru, tak i firmy, pro které je dobrovolnictví přirozenou součástí jejich kultury. Od roku 2014 do 2016 vedla programy firemního dobrovolnictví v HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, provázela firmy v  začátcích i během rozvoje dobrovolnických programů  a facilitovala aktivity expertního dobrovolnictví. Do občanského sektoru přišla z oblasti marketingové komunikace a public relations. Sama je dobrovolnicí je od svých 15ti let a věří, že dobrovolnictví dokáže zásadně proměnit člověka a jeho vztah k druhým. Po zkušenosti v britské organizaci Volunteering Matters se s nadšením zabývá tématem sledování dopadu aktivit organizací občanského sektoru, ve spolupráci s Ashoka ČR.

Barbora Komberec Novosadová

Manažerka Dobrovolník.cz, portálu, který zapaluje pro dobrovolnictví a je místem setkání lidí, kteří  realizují projekty s pozitivním společenským dopadem. Ve vedení Dobrovolník.cz má možnost propojovat jak jednotlivce a organizace občanského sektoru, tak i firmy, pro které je dobrovolnictví přirozenou součástí jejich kultury.
Od roku 2014 do 2016 vedla programy firemního dobrovolnictví v HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, provázela firmy v  začátcích i během rozvoje dobrovolnických programů  a facilitovala aktivity expertního dobrovolnictví. Do občanského sektoru přišla z oblasti marketingové komunikace a public relations. Sama je dobrovolnicí je od svých 15ti let a věří, že dobrovolnictví dokáže zásadně proměnit člověka a jeho vztah k druhým. Po zkušenosti v britské organizaci Volunteering Matters se s nadšením zabývá tématem sledování dopadu aktivit organizací občanského sektoru, ve spolupráci s Ashoka ČR.

 
Martin Ander Politik a pedagog, náměstek primátora města Brna. V působnosti má oblast rozvoje města, se zaměřením na územní plánování a rozvoj, životní prostředí, zemědělství, vodní a lesní hospodářství a projekt zdravého města. Od roku 2006 je zastupitel města Brna a od roku 2014 rovněž zastupitel Městské části Brno-střed. Dříve pracoval pět let v pozici ředitele Hnutí DUHA.

Martin Ander

Politik a pedagog, náměstek primátora města Brna. V působnosti má oblast rozvoje města, se zaměřením na územní plánování a rozvoj, životní prostředí, zemědělství, vodní a lesní hospodářství a projekt zdravého města. Od roku 2006 je zastupitel města Brna a od roku 2014 rovněž zastupitel Městské části Brno-střed. Dříve pracoval pět let v pozici ředitele Hnutí DUHA.

Klára Berg, koordinátorka projektu Akumulátor Klára je koordinátorkou a školitelkou Akumulátoru, evropských baterek pro mladí akční lidi. Jako školitelka neformálního vzdělávání dlouhodobě rozvíjí témata aktivního občanství a spolupracuje s Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy v ČR Dům zahraniční spolupráce (naerasmusplus.cz). Založila vzdělávací organizaci pro mladé lídry a pracovníky s mládeží Be International, kterou podporuje strategickým řízením a koordinací Evropské dobrovolné služby. Je Akumulátorkou, který přišla s nápadem vzdělávacího modulu krajských Akumulátorů, které pro krajské organizace Strany zelených od února 2014 realizuje, aktivistkou na volné noze (vsetinskeforum.cz, syreczech.cz, projektovatastavet.cz) a cestovatelkou za oponu společností (zaoponu.cz).

Klára Berg, koordinátorka projektu Akumulátor

Klára je koordinátorkou a školitelkou Akumulátoru, evropských baterek pro mladí akční lidi. Jako školitelka neformálního vzdělávání dlouhodobě rozvíjí témata aktivního občanství a spolupracuje s Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy v ČR Dům zahraniční spolupráce (naerasmusplus.cz). Založila vzdělávací organizaci pro mladé lídry a pracovníky s mládeží Be International, kterou podporuje strategickým řízením a koordinací Evropské dobrovolné služby. Je Akumulátorkou, který přišla s nápadem vzdělávacího modulu krajských Akumulátorů, které pro krajské organizace Strany zelených od února 2014 realizuje, aktivistkou na volné noze (vsetinskeforum.czsyreczech.czprojektovatastavet.cz) a cestovatelkou za oponu společností (zaoponu.cz).

Klára Laurenčíková Předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor speciální pedagogika­etopedie. Absolvovala studium zaměřené na lidská práva, genderová studia a speciální pedagogiku v Nizozemsku. V minulosti pracovala jako dobrovolnice pro Poradnu pro uprchlíky a pro organizaci Člověk v tísni. Mezi roky 1998 –2002 pracovala v Jedličkově ústavu, v letech 2005–2007 působila v organizaci Charita. Od září 2007 působila na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Od roku 2009 působila také jako náměstkyně ministra školství. Je členkou Strany zelených. Je předsedkyní Vládního výboru pro práva dítěte a poradkyní ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva školství.

Klára Laurenčíková

Předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor speciální pedagogika­etopedie. Absolvovala studium zaměřené na lidská práva, genderová studia a speciální pedagogiku v Nizozemsku. V minulosti pracovala jako dobrovolnice pro Poradnu pro uprchlíky a pro organizaci Člověk v tísni. Mezi roky 1998 –2002 pracovala v Jedličkově ústavu, v letech 2005–2007 působila v organizaci Charita. Od září 2007 působila na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Od roku 2009 působila také jako náměstkyně ministra školství. Je členkou Strany zelených. Je předsedkyní Vládního výboru pro práva dítěte a poradkyní ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva školství.

 
Honza Sládek Projektový manažer a web designér v manGoweb.cz, konzultant webů, poradce v Junior Internetu a zastupitel městské části Praha 9 za Stranu zelených.    

Honza Sládek

Projektový manažer a web designér v manGoweb.cz, konzultant webů, poradce v Junior Internetu a zastupitel městské části Praha 9 za Stranu zelených.
 

 

Jakub Mácha Koordinátor projektu Akumulátor Koordinuje a školí Akumulátor. Neformálnímu vzdělávání se nevěnuje jen prakticky jako školitel, ale také teoreticky při studiu Sociální antropologiena FSS MU. Podílel a podílí se na množství politicko-aktivistických a environmentálních aktivit.

Jakub Mácha

Koordinátor projektu Akumulátor

Koordinuje a školí Akumulátor. Neformálnímu vzdělávání se nevěnuje jen prakticky jako školitel, ale také teoreticky při studiu Sociální antropologiena FSS MU. Podílel a podílí se na množství politicko-aktivistických a environmentálních aktivit.

Matěj Divecký Jako účastník prvního ročníku Akumulátoru se podílí a podílel na přípravě dalších ročníků a nyní se stará především o praktický průběh školení. Mimo aktivity Iinstitutu a studia střední školy se věnuje environmentálnímu aktivismu v hnutí Limity jsme my a dalších organizacích.

Matěj Divecký

Jako účastník prvního ročníku Akumulátoru se podílí a podílel na přípravě dalších ročníků a nyní se stará především o praktický průběh školení. Mimo aktivity Iinstitutu a studia střední školy se věnuje environmentálnímu aktivismu v hnutí Limity jsme my a dalších organizacích.