akumulator-logo.png

Změna začíná tím, představit si tento svět jinak. My ti pomůžeme s realizací tvé představy. Jak ovlivňovat a měnit své okolí nebo jak se dostat do Bruselu? Jakou paletu nástrojů lze využít při vstupu do veřejného prostoru?

Staň se jedním z 20 mladých aktivních lidi ve věku 17 až 23 let a přihlas se na Akumulátor! Nepotřebuješ životopis plný zkušeností, důležitá je chuť měnit věci kolem sebe. Čekají tě tři víkendová školení a šestidenní studijní cesta do Bruselu.

Začínáme víkendem v půlce října, v březnu 2020 se potkáme v Bruselu s mladými lidmi z Finska, Maďarska a Chorvatska, kteří procházejí podobnými školeními jako je Akumulátor. Na to, jak vypadaly uplynulé ročníky, se můžeš podívat ZDE.

GEF1.jpg

 

Co se na Akumulátoru můžeš naučit

  • Jak ovlivňovat veřejný prostor prozkoumáme společně s aktivistkami, novináři, akademiky, experty a političkami, kteří za námi přijedou na školení a nebo je potkáme v Bruselu.

  • Probudíme tvůj smysl pro iniciativu a podpoříme tvé schopnosti v oblasti aktivismu, práce v týmu, vedení kampaní či práce s médii. Společně projdeme celou škálou přístupů a nástrojů, kterými lze měnit svět kolem. Důležité je pro nás spojení teorie s praxí.

  • Mimo praktické dovednosti se tematicky zaměříme se na důležitá průřezová témata, jakými jsou města budoucnosti, vzdělávání, feminismus, migrace a další.

 

Jaké jsou podmínky účasti

Pokud existuje jakákoli překážka (například finanční, zdravotní či jazyková), která by ti mohla bránit v účasti na projektu, napiš nám a my přizpůsobíme program a podmínky tak, aby ses mohl nebo mohla plnohodnotně zapojit. Akumulátor je otevřený všem mladým lidem, a to i těm s jakýmkoliv znevýhodněním.

  • nepotřebuješ životopis plný zkušeností, důležitá je chuť být iniciativní a aktivní

  • věk 17 – 23 let (doporučeně)

  • žiješ v ČR (ale nemusíš mít v Česku trvalý pobyt ani české občanství)

  • musíš se zúčastnit všech fází školení, tedy dvou víkendových školení v ČR a týdenní exkurze do Bruselu a dvoudenní přípravy na ni. Součástí Akumulátoru je také e-learningový kurz Impact Europe, věnující se politikám EU. Termíny všech fází školení najdeš níže.

  • vyplň přihlášku do 30. 9. 2019

 

Kolik to stojí?

Naším cílem je, aby se Akumulátoru mohl zúčastnit opravdu každý, nezávisle na finančních možnostech. Přesto jde o poměrně nákladné školení. Prosím, zvaž tedy, jaké jsou tvé osobní možnosti finančního přispění na realizaci Akumulátoru. O výši svého příspěvku nám dáš vědět při vyplňování přihlášky (tu najdeš níže). Zbylé prostředky až do výše 100 %, které si nemůžeš dovolit, může hradit Institut aktivního občanství. Výše příspěvku ale nemá žádný vliv na to, zda tě na Akumulátor vybereme.

 

Program 2019/20

Akumulátor se skládá ze dvou víkendových školení a samostatné přípravy na tato školení. Součástí je také týdenní studijní cesta do Bruselu, které předchází e-learningový kurz Impact Europe a přípravné setkání.

GEF33.jpg

1. Akumulátor, 18. 10. – 20. 10. 2019, PALETA Oucmanice (u Ústí nad Orlicí)

Během prvního víkendu se seznámíme a nastavíme si, jakým způsobem chceme spolu celý Akumulátor pracovat. Zaměříme se na to, jakým způsobem do veřejného prostoru vstupovat a v čem se jednotlivé přístupy liší.

Naším hlavním tématem víkendu bude budoucnost měst! Komu patří město? A jak můžeme ovlivnit jeho plánování a fungování? Jak funguje komunální politika a jak mohou města reagovat na změny klimatu? Co je to gentrifikace a jak ve městě získat prostor pro své aktivity? O tom všem se budeme bavit společně a spolu s inspirativními lidmi, kteří se problematice dlouhodobě věnují.

2. Evropský Akumulátor, 29. 11. – 1. 12. 2019, Chaloupky Kněžice (u Jihlavy)

Hlavním tématem druhého víkendu bude Evropská Unie. E-learningový kurz Impact Europe nám umožní nemuset se zabývat celý víkend tím, jak EU funguje a my tak můžeme přejít rovnou ke kritické diskusi o jejích kladech, záporech a vztahu jejích politik s politikami ČR. Budeme se bavit o tom, jak se dají politické procesy na celostátní a evropské úrovni reálně ovlivnit. Připojí se k nám zahraniční hosté, jejichž prostřednictvím nahlédneme do evropské politiky a fungování jejích institucí. Zároveň otevřeme aktuální témata migrace a vzrůstajícího evropského nacionalismu v jednotlivých členských státech EU.

 

3. Příprava na studijní pobyt v Bruselu, 21. – 22. 2. 2020, Praha nebo Brno

Na tomto dvoudenním setkání budeme sdílet praktické informace ke studijní cestě do Bruselu. Zároveň zde otevřeme některá z témat, kterými se na evropské úrovni zabývají odborníci, europoslankyně a aktivisti, které v Bruselu potkáme.

 

4. Studijní pobyt v Bruselu, 2. – 6. 3. 2020 (předběžný termín)

Akumulátor se v různých podobách současně odehrává ve Finsku, Chorvatsku, ČR a Maďarsku. Účastníci z těchto zemí se setkají na týdenní exkurzi v Bruselu aby společně sdíleli poznatky z jednotlivých školení a společně nakoukli do zákulisí činnosti institucí Evropské Unie. Brusel ale není pouze o EU a my tak budeme mít šanci poznat místní iniciativy a to, jak se dělá aktivismus zdola v místě, kde se evropská politika prolíná s tou belgickou.

 

Kdo mě bude školit a jak?

Školením i exkurzí do Bruselu tě provedou školitelé neformálního vzdělávání Barbora Adamková a Jakub Mácha. Ti se v poli alternativního vzdělávání pohybují již několik let a vzdělávají mladé lidi k aktivnímu přístupu k věcem veřejným. Sami jsou také aktivisty a lidmi politickými, program tak vytváří na základě reálných zkušeností z veřejného prostoru.

Program samotný je postaven na setkáních s lidmi z praxe, tedy političek, expertů a aktivistů, kteří budou na základě svých zkušeností seznamovat účastníky s politikou a veřejným děním.

Vedle workshopů a přednášek hostů je pak program postavený na neformálním vzdělávání. Jeho metody jsou založené na práci ve skupinách s důrazem na iniciativu jednotlivce. Tedy to, co si z Akumulátoru odnesete, závisí na tom, kolik do školení dáte. Navíc se účastníci učí sdílením zkušeností a během reflexe.

V neformálním vzdělávání se učí prožitkem a zkoušením nových věcí, nevede tak jen k novým informacím, ale také k osvojení praktických dovedností a přemýšlení nad hodnotami. Neznámkuje se, nezná roli učitele, je dobrovolné a účastníci jsou sami zodpovědní za to, co se naučí.

Rozvíjení schopnosti pracovat ve skupině je pro Akumulátor zásadní. Ačkoliv si nově nabyté dovednosti a znalosti odnáší každý sám, věříme, že právě tato schopnost je stěžejní při snahách měnit svět kolem sebe a při zapojování dalších lidí do budoucích aktivit.

GEF4.jpg

 

Časté otázky

Akumulátor je letos kratší než předchozí roky. Znamená to, že některé z témat ze školení úplně vypadly?

Akumulátor samotný je letos skutečně kratší. Zároveň jsme však začali neformálně spolupracovat s občanským hnutím Limity jsme my, které svým dvouvíkendovým školením Klimadílna chybějící témata Akumulátoru doplní. Budeš tak mít možnost zažít opravdu intenzivní vzdělávací program o politice a aktivismu ve všech jejich podobách.

Hnutí usiluje o spravedlivé řešení klimatické krize a prosazuje bezodkladný konec těžby a spalování uhlí. Během dvou víkendů (22. - 24. 11. // 13. - 15. 12. 2019) se zaměří na praktické aspekty fungování v občanském environmentálním hnutí. Jak zorganizovat vlastní akci? Kde na ni získat peníze? Jak akci komunikovat s médii? Jak z toho všeho nevyhořet? To vše se dozvíš na tomto školení.

Jak to bude fungovat? Stačí se přihlásit na Akumulátor a v přihlášce uvést, že máš zájem také o partnerské školení. Vybraní účastníci a účastnice Akumulátoru mají na školení hnutí Limity jsme my zarezervovaná místa, stačí ti tak jen jedna přihláška.

Je Akumulátor spojený se Zelenými nebo jinou politickou stranou?

Na Akumulátor přispívá Green European Foundation a Heinrich Böll Stiftung, tedy zelené politické nadace. V Bruselu tak potkáme představitele frakce Evropských Zelených (Greens/EFA) či jiných institucí na ně napojené. Politická strana Zelení Akumulátor nepořádá ani neplatí.

Na Akumulátoru chceme být transparentní, nikoliv neutrální, což u školení věnovanému politice ani možné není. Na školení se potkáš s politiky a expertkami napříč politickým spektrem i mimo veškeré politické strany. Spojuje je to, že se svou činností progresivně věnují tématům jako jsou migrace, změny klimatu, lidská práva, feminismus, sociální problémy, otevřená data, šetrná doprava a další. My samotní věříme v mezilidskou solidaritu a tomu přizpůsobujeme témata školení.

26173375_1972628669727345_8069868657197586011_o.jpg

Na Akumulátor se často hlásí mladí lidé naklonění zelené politice. V programu však vytváříme otevřené prostředí pro demokratické politické názory a dbáme na pluralitu názorů. Pokud jsi proti zelené politice naprosto vyhraněná/ý, může pro tebe být účast na Akumulátoru výzvou. Pokud tě však zmíněná témata zajímají, určitě je Akumulátor pro tebe.

Cílem Akumulátoru je představit mladým lidem paletu možností, kterými mohou ovlivňovat veřejný prostor a naučit je nástroje na změnu okolí používat. Pokud se rozhodnou pro politickou činnost, podpoříme je v tom. Není to však jediný cíl Akumulátoru. Stejně tak podpoříme ty, kdo se rozhodnou pro vstup do nějakého hnutí či neziskové organizace nebo jakkoliv jinak aktivně měnit své okolí.

Věkové rozpětí účastníků a účastnic je 17 až 23 let. Mohu se přihlásit i když je mi méně/více?

Uvedené věkové rozpětí je doporučené, pokud máš pocit, že je Akumulátor pro tebe a do věkového rozpětí nespadáš, napiš nám do přihlášky svou motivaci.

Jak je to na Akumulátoru s alkoholem a drogami?

Během programu je přísně zakázáno konzumovat alkohol nebo jiné omamné látky.

Jak se mohu přihlásit a kdy se dozvím výsledky

Od teď do 29. září 2019 se můžeš přihlásit vyplněním přihlášky ZDE. Do 30. září ti dáme vědět, zda jsme tě mezi účastnice a účastníky Akumulátoru vybrali. Ze včasných přihlášek děláme předvýběr již v polovině září, proto příliš neváhej!

Na koho se mohu obrátit s dotazy

Jakub a Barbora ti odpoví na jakékoliv dotazy na emailu akumulator@aktivniobcanstvi.cz, případně na čísle +420 732 769 512 (Jakub).

 

_____________________________________________________________________

První víkend Akumulátoru je organizovaný ve spolupráci s pražskou kanceláří Heinrich-Böll-Stiftung.

Evropský Akumulátor a Studijní pobyt v Bruselu včetně přípravy jsou organizovány a financovány nadací Green European Foundation s podporou Institutu aktivního občanství, za finanční podpory Evropského parlamentu.