Hledáme a rozšiřujeme cesty, jak ve společnosti zvyšovat počet aktivních občanů.

Aktivní občan může být jedině člověk, který ve svém životě získá pocit, že může něco změnit. Aby byl schopný realizovat tuto změnu, musí si nejen uvědomit své možnosti podílet se aktivně na utváření světa a společnosti, ale také získat praktické dovednosti. Vyhledáváme lidi, kteří jsou na této cestě, a podporujeme je v jejich cílech. Proto jsou projekty pod střechou institutu tak rozmanité: odrážejí aktuální potřeby lidí, s nimiž se setkáváme. 

Naše projekty

Akumulátor

Zapojuje prostřednictvím neformálního vzdělávání středoškoláky do veřejného dění a rozvíjí jejich odpovědnost za stav společnosti. Netradičními a aktuálními způsoby rozvíjí dovednosti, které vedou lidi bez ohledu na věk, původ či postavení k tomu, aby sami sebe vnímali jako aktivní tvůrce dění ve svém okolí.

Aktuální ročníkMinulý ročník

ImpACT Academy

Rozvíjí (ve spolupráci s mezinárodní sítí Ashoka) kapacitu u nevládních organizací sledovat a měřit společenský dopad jejich činnosti.
Více informací www.impactacademy.cz

Mediální kachny

Online nástroj pro lov falešných zpráv a kvalitnější média. Jen 5% lidí v ČR totiž rozhodně důvěřuje tisku. A falešné zprávy jsou sdílenější na sociálních sítích než jejich reálný základ.

Stromy pro budoucnost

Vytváříme síť lidí, kteří propojují českou minulost a evropskou budoucnost s péčí o krajinu a otevřenou společnost prostřednictvím obnovy tradice výsadby památných stromů.

Více o projektu

Neziskovky a byznys Na jedné lodi

Už tři roky organizujeme největší networkingové setkání pro neziskovky a byznys. Cílem je přispět k propojování neziskového sektoru a byznysu a napomáhat tak efektivnějšímu řešení společenských problémů v České republice.

www.najednelodi.org

Ukončené projekty

Podpora uprchlíků

Zapojili jsme se do konkrétní pomoci lidem na útěku, stejně jako do aktivizace dobrovolníků a dobrovolnic. Pomáhali jsme tvořit synergii občanských iniciativ, progresivních politiků, novinářů a všech těch, kteří nesouhlasili s restriktivní a výhradně bezpečnostně laděnou migrační politikou ČR. Ve spolupráci se Sdružením pro integraci a migraci jsme zorganizovali sérii školení krizové intervence a právního minima pro dobrovolníky, kteří jezdili do detenčních zařízení pro cizince, kde pro zadržované lidi pořádali volnočasové aktivity. A zorganizovali jsme dva studijní výjezdy do Německa za příklady úspěšné integrační komunální politiky.

Zelená akademie, Škola veřejné iniciativy

Skrze semináře pomáháme šířit dobrou praxi pro zapojování občanů do rozhodování a propojujeme je s místními iniciativami a politiky.

Fórum aktivní politiky

Konference pro všechny politiky, kteří o změnu neusilují pouze na billboardech. Sezvali jsme na jeden den na jedno místo nejlepší představitele progresivní komunální politiky, aby sdíleli své úspěchy a zkušenosti s jejich prosazováním.