Jak vypadal minulý ročník

Akumulátor, evropské baterky pro mladí akční lidi, přibližuje mladým lidem politiku a občanskou společnost a pomáhá jim měnit jejich okolí. Od října 2016 do dubna 2017 se 20 účastníků a účastnic ve věku 15 až 25 let z 8 krajů Česka nabilo schopnostmi, které posílily jejich zapojení do diskuzí, kampaní a realizaci nápadů na zlepšení prostředí, ve kterém žijí.

"Školení Akumulátor bylo mé úplně první a přestože jsem se od té doby účastnila několika dalších, zůstává pro mne Akumulátor tím nejzásadnějším a nejpřínosnějším. Skrze různé metody neformálního vzdělávání se dozvíte přesně to, co chcete, protože dávají prostor vašim dotazům. Získáte sebevědomí se ptát a vyjadřovat své názory. Poznáte spoustu zajímavých lidí, se kterými můžete v budoucnosti spolupracovat. Akumulátor pro mě znamená nespočet zkušeností a zážitků bez, kterých bych se dnes určitě nemohla obejít, otevřel mi nové dveře a nakopl mě." (Lůca, 16 let, účastnice Akumulátoru)

Co jsme se učili a jak

Ve škole se o aktivním občanství a politice mlčí. Proto se Akumulátor zaměřil na to, aby se nadšení mladí lidé nebáli realizovat své nápady, porozuměli tomu, jak funguje lokální, celostátní i evropská politika a věděli, jak ji mohou ovlivňovat. Tyto schopnosti účastníci a účastnice naakumulovali během 5 víkendových školení a týdenní exkurze do Bruselu.

"Přístup a metody Akumulátoru, které byly založené na výměně zkušeností mezi účastníky, aktivním přístupu a interaktivních diskuzích s hosty, rozvíjely u mladých lidí smysl pro iniciativu. Jsme pyšní na zapojení účastníků do pomoci lidem na útěků v srbském uprchlickém táboře a do prvního českého Klimakempu" říká koordinátorka Akumulátoru Klára Berg. "Potěšilo mě otevřené prostředí Akumulátoru. Žádné téma nebylo tabu a společně jsme hledali odpovědi na těžké otázky. Rozhodně k tomu přispíval partnerský a nedirektivní přístup organizátorů Akumulátoru." (Antonie, 19 let, účastnice Akumulátoru)

Exkurze do Bruselu

Zážitkovou částí Akumulátoru byla exkurze do Bruselu. Vlakem účastníci cestovali za programem, v rámci kterého se setkali s mladými lidmi z Finska, Maďarska a Katalánska, kteří prošli podobnými školeními, jako byl Akumulátor.

"Myslím si, že mezinárodní rozměr fungoval. Bavili jsme se a užívali si společných chvil s účastníky z různých zemí. Zaujalo mě, jak podobné jsou problémy, které se v různých zemích řeší." (Julia, účastnice z Finska).

Co bude dál?

Žádný jiný dlouhodobý vzdělávací projekt v Česku, který by podporoval mladé lidi, kteří chtějí měnit své okolí, neexistuje. Hlavně středoškoláci z regionů nemají žádnou možnost zapojit se do takovýchto vzdělávacích aktivit. A proto chceme pokračovat. Akumulovat budeme znovu od září 2017 do dubna 2018 již potřetí. Do 8. Září vyplňte přihlášku a staňte se součástí Akumulátoru.