Jak vypadaly minulé ročníky?

Akumulátor přibližuje mladým lidem politiku a občanskou společnost a pomáhá jim měnit jejich okolí. Od roku 2015 jsme uspořádali čtyři ročníky tohoto dlouhodobého školení, kterými prošlo 80 účastníků a účastnic. Byli jimi mladí lidé ze všech krajů Česka, kteří se zlepšili v diskutování o současných podobách aktivismu a politiky a v plánování a realizaci nápadů na zlepšení prostředí, ve kterém žijí. Poznali další aktivní mladé lidi a řadu inspirativních osobností, které byly našimi hosty. Společně uspořádali veřejnou akce MĚŇ a ZOSTRA: Změna začíná u tebe, které přiblížily mladým lidem na Ostravsku a Zlínsku, jakým způsobem se mohou zapojit do veřejného dění.

"Školení Akumulátor bylo mé úplně první a přestože jsem se od té doby účastnila několika dalších, zůstává pro mne Akumulátor tím nejzásadnějším a nejpřínosnějším. Skrze metody neformálního vzdělávání se dozvíte přesně to, co chcete, protože dávají prostor vašim dotazům. Získáte sebevědomí ptát se a vyjadřovat své názory. Poznáte spoustu zajímavých lidí, se kterými můžete v budoucnosti spolupracovat." (Lála, 16 let, účastnice Akumulátoru)

Co jsme se učili a jak

Ve škole se o aktivním občanství a politice moc nemluví. Proto se Akumulátor zaměřil na to, aby se nadšení mladí lidé nebáli realizovat své nápady, porozuměli tomu, jak fungují lokální, celostátní i evropské veřejné prostory a věděli, jak je mohou ovlivňovat. Tyto schopnosti účastníci a účastnice akumulují během 5 víkendových školení a týdenní exkurze do Bruselu.

"Přístup a metody Akumulátoru, které jsou založené na výměně zkušeností mezi účastníky, aktivním přístupu k učení a interaktivních diskuzích s hosty, rozvíjely u mladých lidí smysl pro iniciativu. Jsme pyšní na veřejnou akci MĚN, kterou naši účastníci uspořádali v květnu 2018 ve Zlíně, na jejich zapojení do mezinárodních dobrovolnických projektů a do českých neziskových i politických organizací a hnutí," říká koordinátorka Akumulátoru Klára Berg.

"Potěšilo mě otevřené prostředí Akumulátoru. Žádné téma nebylo tabu a společně jsme hledali odpovědi na těžké otázky. Rozhodně k tomu přispíval partnerský přístup organizátorů." (Antonie, 19 let, účastnice Akumulátoru)

Videoreportáž o Akumulátoru

Exkurze do Bruselu

Zážitkovou částí Akumulátoru je exkurze do Bruselu. Vlakem účastníci cestují za programem, v rámci kterého se setkají s mladými lidmi z Finska, Maďarska, Malty a Chorvatska, kteří prošli podobnými školeními, jakým je Akumulátor.

"Myslím si, že mezinárodní rozměr fungoval. Bavili jsme se a užívali si společných chvil s účastníky z různých zemí. Zaujalo mě, jak podobné jsou problémy, které se v různých zemích řeší." (Julia, účastnice z Finska).

Co bude dál?

Žádný jiný dlouhodobý vzdělávací projekt v Česku, který by podporoval mladé lidi, kteří chtějí měnit své okolí, neexistuje. Hlavně středoškoláci z regionů nemají žádnou možnost zapojit se do takovýchto vzdělávacích aktivit. A proto chceme ve školení pokračovat. Akumulovat budeme znovu od září 2019 do dubna 2020 a to již po popáté. Staňte se součástí Akumulátoru!