akumulator-logo.png

Změna začíná tím, představit si tento svět jinak. Dokážeš to? Zajímáš se o aktivismus, politiku a veřejné dění obecně? Staň se jedním z 20 mladých aktivních lidi ve věku 15 až 23 let a přihlas se na Akumulátor! Zúčastni se pěti víkendových školení v různých koutech ČR a vydej se na mezinárodní exkurzi do Bruselu. Nepotřebuješ životopis plný zkušeností, důležitá je chuť měnit věci kolem sebe. Začínáme posledním zářijovým víkendem, v březnu 2019 se potkáme v Bruselu s mladými lidmi z Finska, Maďarska, Malty a Chorvatska, kteří procházejí podobnými školeními jako je Akumulátor. Na to, jak vypadaly uplynulé ročníky, se můžeš podívat ZDE.

26025956_1972629173060628_8556368955271719410_o.jpg

 

Co se na Akumulátoru můžeš naučit

  • Jak ovlivňovat veřejný prostor prozkoumáme společně s aktivistkami, novináři, akademiky, experty a političkami, kteří za námi přijedou na školení a nebo je potkáme v Bruselu.

  • Probudíme tvůj smysl pro iniciativu a podpoříme tvé schopnosti v oblasti aktivismu, práce v týmu, vedení kampaní či práce s médii. Společně projdeme celou škálou přístupů a nástrojů, kterými lze měnit svět kolem. Důležité je pro nás spojení teorie s praxí.

  • Mimo praktické dovednosti se tematicky zaměříme se na důležitá průřezová témata, jakými jsou změna klimatu, vzdělávání, feminismus, migrace a další.

  • Podpoříme tě v tom, co už sám či sama děláš. Zároveň je závěrečný víkend školení vyhrazený pro veřejnou akci, kterou zorganizuješ s ostatními účastníky a účastnicemi. Můžeš si tak v praxi vyzkoušet, co ses naučil/a.

 

Jaké jsou podmínky účasti

Pokud existuje jakákoli překážka (například finanční, zdravotní či jazyková), která by ti mohla bránit v účasti na projektu, napiš nám a my přizpůsobíme program a podmínky tak, aby ses mohl nebo mohla plnohodnotně zapojit. Akumulátor je otevřený všem mladým lidem, a to i těm s jakýmkoliv znevýhodněním.

  • nepotřebuješ životopis plný zkušeností, důležitá je chuť být iniciativní a aktivní

  • věk 15 – 23 let

  • žiješ v ČR (ale nemusíš mít v Česku trvalý pobyt ani české občanství)

  • musíš se zúčastnit všech fází školení, tedy pěti víkendových školení v ČR a týdenní exkurze do Bruselu a dvoudenní přípravy na ni. Termíny všech fází školení najdeš níže.

  • vyplň přihlášku do 10. 9. 2018

 

Kolik to stojí?

Naším cílem je, aby se Akumulátoru mohl zúčastnit opravdu každý, nezávisle na finančních možnostech. Přesto jde o poměrně nákladné školení. Prosím, zvaž tedy, jaké jsou tvé osobní možnosti finančního přispění na realizaci Akumulátoru. O výši svého příspěvku nám dáš vědět při vyplňování přihlášky (tu najdeš níže). Zbylé prostředky až do výše 100 %, které si nemůžeš dovolit, může hradit Institut aktivního občanství. Výše příspěvku ale nemá žádný vliv na to, zda tě na Akumulátor vybereme.

 

Program 2018/19

Akumulátor se skládá z pěti víkendových školení a samostatné přípravy na tato školení. Součástí je také týdenní studijní cesta do Bruselu, které předchází e-learningový kurz Impact Europe a jednodenní přípravné setkání.

foto aku.jpg

1. Akumulátor, 28. 9. – 30. 9. 2018, Kaprálův Mlýn (u Brna)

+

2. Akumulátor, 2. – 4. 11. 2018, PALETA Oucmanice (u Ústí nad Orlicí)

První dva víkendy na sebe v mnohém navazují. Nejdříve se společně seznámíme a nastavíme si, jak chceme po celý Akumulátor spolu pracovat. Zaměříme se na týmovou spolupráci a role, které jsou stěžejní pro hladký vstup do veřejného prostoru.

Přivítáme lidi, kteří mění svět z ulic. Budeme diskutovat o akcích občanské neposlušnosti v environmentálním hnutí, probereme a zhodnotíme konkrétní kampaně či komunitní projekty. Zaměříme se ale také na komunální politiku a způsoby, jak ji mladý člověk může ovlivnit. Setkáš se s inspirativními lidmi, kteří úspěšně mění své okolí. Diskuse se pak budou točit nejen kolem otázky “jak na to,” ale zaměříme se také na věci, co se mohou pokazit.

Jak je na tom ČR s genderovou rovností nebo jak získat peníze na vlastní projekt? I o tom budeme spolu diskutovat.

 

3. Evropský Akumulátor, 14. 12. – 16. 12. 2018, Centrum Sluňákov (u Olomouce)

Hlavním tématem třetího víkendu bude Evropská Unie. Před školením samotným ti představíme interaktivní online kurz Impact Europe, který ti poskytne vhled do jejích politik i praktického fungování. To nám umožní nemuset se zabývat celý víkend tím, jak EU funguje a mohli přejít rovnou ke kritické diskusi o jejích kladech, záporech a vztahu jejích politik s politikami ČR. Budeme se bavit o tom, jak se dají politické procesy na celostátní a evropské úrovni reálně ovlivnit. Připojí se k nám zahraniční hosté, jejichž prostřednictvím nahlédneme do evropské politiky a fungování jejích institucí. Zároveň otevřeme aktuální témata migrace a vzrůstajícího evropského nacionalismu v jednotlivých členských státech EU.

 

4. Open Space Akumulátor, 11. – 13. 1. 2019, Ekocentrum Švýcárna (u Brna)

Na tento Akumulátor pozveme účastníky a účastnice z minulých ročníků Akumulátoru. To je skvělá příležitost, jak se nasíťovat na další aktivní lidi. Mnozí jsou aktivní v nejrůznějších sférách politiky a aktivismu, budete si tak moct vyměňovat zkušenosti a učit se od sebe. Na Open Space Akumulátoru se zároveň může krom pozvaných hostů stát lektorem či lektorkou úplně každý se svým tématem. Při vytváření workshopů a debat vás samozřejmě podpoříme.

 

Příprava na studijní pobyt v Bruselu, 22. – 23. 2. 2019, Praha nebo Brno

Na tomto dvoudenním setkání budeme sdílet praktické informace ke studijní cestě do Bruselu. Zároveň zde otevřeme některá z témat, kterými se na evropské úrovni zabývají odborníci, které v Bruselu potkáme.

 

Studijní pobyt v Bruselu, 3. – 8. 3. 2019

Akumulátor se v různých podobách současně odehrává ve Finsku, Maltě, Chorvatsku, ČR a Maďarsku. Účastníci z těchto zemí se setkají na týdenní exkurzi v Bruselu aby společně sdíleli poznatky z jednotlivých školení a společně nakoukli do zákulisí činnosti institucí Evropské Unie. Brusel ale není pouze o EU a my tak budeme mít šanci poznat místní iniciativy a to, jak se dělá aktivismus zdola v místě, kde se evropská politika prolíná s tou belgickou.

 

5. Otevřený Akumulátor, 5. – 7. 4.  2019

Poslední Akumulátor bude plně v režii účastníků a účastnic a bude otevřený široké veřejnosti. Tento závěrečný víkend budeme společně připravovat od samotného začátku školení v září. Akumulátor zde ale nekončí! Zhodnotíme celý projekt a zaměříme se na plánování dalších aktivit, které již zvládneš tvořit sám či sama.

 

Kdo mě bude školit a jak

Školením i exkurzí do Bruselu tě provedou školitelé neformálního vzdělávání Klára Berg a Jakub Mácha. Ti se v poli alternativního vzdělávání pohybují již několik let a vzdělávají mladé lidi k aktivnímu přístupu k věcem veřejným. Sami jsou také aktivisty a lidmi politickými, program tak vytváří na základě reálných zkušeností z veřejného prostoru.

Program samotný je postaven na setkáních s lidmi z praxe, tedy političek, expertů a aktivistů, kteří budou na základě svých zkušeností seznamovat účastníky s politikou a veřejným děním.

Vedle workshopů a přednášek hostů je pak program postavený na neformálním vzdělávání. Jeho metody jsou založené na práci ve skupinách s důrazem na iniciativu jednotlivce. Tedy to, co si z Akumulátoru odnesete, závisí na tom, kolik do školení dáte. Navíc se účastníci učí sdílením zkušeností a během reflexe.

V neformálním vzdělávání se učí prožitkem a zkoušením nových věcí, nevede tak jen k novým informacím, ale také k osvojení praktických dovedností a přemýšlení nad hodnotami. Neznámkuje se, nezná roli učitele, je dobrovolné a účastníci jsou sami zodpovědní za to, co se naučí.

Rozvíjení schopnosti pracovat ve skupině je pro Akumulátor zásadní. Ačkoliv si nově nabyté dovednosti a znalosti odnáší každý sám, věříme, že právě tato schopnost je stěžejní při snahás měnit svět kolem sebe a při zapojování dalších lidí do budoucích aktivit. Tomu odpovídá i závěrečný víkend, který je organizován kolektivně. Společně se naučíme, jak rozhodovat konsensuálně a přitom efektivně nebo jak při větších projektech používat pracovní skupiny.

 

Časté otázky

Je Akumulátor spojený se Zelenými nebo jinou politickou stranou?

Na Akumulátor přispívá Green European Foundation, která je zelenou politické nadací při Evropském parlamentu. V Bruselu tak potkáme představitele Evropských Zelených či jiných instituc na ně napojené. Politická strana Zelení Akumulátor nepořádá ani neplatí.

Na Akumulátoru chceme být transparentní, nikoliv neutrální, což u školení věnovanému politice ani možné není. Na školení se potkáš s politiky a expertkami napříč politickým spektrem i mimo veškeré politické strany. Spojuje je to, že se svou činností progresivně věnují tématům jako jsou migrace, změny klimatu, lidská práva, feminismus, sociální problémy, otevřená data, šetrná doprava a další. My samotní věříme v mezilidskou solidaritu a tomu přizpůsobujeme témata školení.

20348170_10213956483725169_453661029_o.jpg

Na Akumulátor se často hlásí mladí lidé naklonění zelené politice. V programu však vytváříme otevřené prostředí pro demokratické politické názory a dbáme na pluralitu názorů. Pokud jsi proti zelené politice naprosto vyhraněná/ý, může pro tebe být účast na Akumulátoru výzvou. Pokud tě však zmíněná témata zajímají, určitě je Akumulátor pro tebe.

Cílem Akumulátoru je představit mladým lidem paletu možností, kterými mohou ovlivňovat veřejný prostor a naučit je nástroje na změnu okolí používat. Pokud se rozhodnou pro politickou činnost, podpoříme je v tom. Není to však jediný cíl Akumulátoru. Stejně tak podpoříme ty, kdo se rozhodnou pro vstup do nějakého hnutí či neziskové organizace nebo jakkoliv jinak aktivně měnit své okolí.

Věkové rozpětí účastníků a účastnic je 15 až 23 let. Není to moc?

Mladý člověk je v institucionalizovaném vzdělávání držen od velmi nízkého věku v třídách složených pouze z vrstevníků. My naopak věříme, že i lidé různých věkových skupin si mají co říct a mohou se od sebe mnohému naučit. Uplynulé úspěšné tři ročníky Akumulátoru nás v tom pouze utvrdily.

Jak je to na Akumulátoru s alkoholem a drogami?

Během školení je přísně zakázáno konzumovat alkohol nebo jiné omamné látky.

Jak se mohu přihlásit a kdy se dozvím výsledky

Od teď do 10. září 2018 se můžeš přihlásit vyplněním přihlášky ZDE. Do 15. září ti dáme vědět, zda jsme tě mezi účastnice a účastníky Akumulátoru vybrali. Ze včasných přihlášek děláme předvýběr již na konci srpna, proto příliš neváhej!

Na koho se mohu obrátit s dotazy

Klára s Jakubem ti odpoví na jakékoliv dotazy na emailu akumulator@aktivniobcanstvi.cz, případně na čísle +420 732 769 512 (Jakub).

 

_____________________________________________________________________

 

Evropský Akumulátor a Studijní pobyt v Bruselu včetně přípravy jsou organizovány Green European Foundation s podporou Institutu aktivního občanství, za finanční podpory Evropského parlamentu a Green European Foundation.