Adéla - akuDovolte, abych se s Vámi na následujících řádcích podělila o své dojmy z projektu Aktivního občanství Akumulátor. Hned na úvod bych chtěla zdůraznit, že šlo o velmi dobře připravenou a prospěšnou akci. Hlavním cílem bylo poskytnout skupině dvaceti mladých lidí možnost získat hlubší přehled a lepší orientaci v možnostech občanského aktivismu. Organizátorkám Akumulátoru Lele Bernátové a Kláře Berg patří hluboký obdiv už jen za to, jak kvalitně jednotlivé účastníky vybraly. Zastoupeny byly všechny genderové, věkové a další kategorie a dohromady jsme utvořili skutečně skvělý tým, který se rozhodl pokračovat ve vzájemné podpoře a spolupráci i po skončení onoho desetiměsíčního programu.

S hlubokým obdivem jsem také z pozice účastníka pozorovala kolik času, energie a kreativních nápadů obě organizátorky, či spíše Akumulátorky, jednotlivým víkendovým setkáním věnovaly. Program byl vždy velmi pečlivě připravený a byla v něm dokonale vyvážená jak naučná, tak zábavná část. Hry, debatování, aktivní i pasivní učení, socializace, networking, to vše bylo zastoupeno ve skvělém poměru, který dával vzniknout unikátním víkendovým dobrodružstvím.

Pro Kláru s Lelou ovšem konec víkendu, také konec práce neznamenal. Věnovaly se nám i v mezičase mezi jednotlivými setkáními, konzultovaly s námi naše praxe, dávaly nám užitečné rady o životě, vesmíru a tak vůbec. I za to oběma patří velký dík.

Co mi tedy Akumulátor vlastně přinesl? Mnoho cenných poznatků o fungování občanského aktivismu, ekologii, zelené politice, Straně zelených a také o sobě samotných. Nesmím zapomenout na spoustu skvělých zážitků, legrace a dobrých kamarádů.

Byla to skvělá zkušenost a já nemůžu projekt než doporučit dalším mladým a aktivním lidem, kteří chtějí změnit svět.

Adéla Klečková